KRUM

Krum
by Hanoch Levin

Directed by Javor Gardev
Bulgarian Translation by Dimitar Kenarov
Stage and Costume design by Nikola Toromanov
Music by Kalin Nikolov

Cast
Penko Gospodinov, Mihail Mutafov, Teodora Mihailova, Anastasia Lyutova, Daniela Viktorova, Simeon Lyutakov, Stoyan Radev, Veselina Mihalkova, Nikola Mutafov, Gergana Hristova, Vladislav Violinov, Plamen Dimitrov, Gergana Arnaudova, Bilyana Stoeva, Nikolai Bozhkov, Nadezhda Panayotova, Emil Nedelchev

Produced by Varna Drama Theatre, 2006

Staged Photos by Rossen Donev

Performance Photos by Rossen Donev

Outdoor Advertising Photos by Rossen Donev and Dimiter Traychev

The Entire Cast Photos by Rossen Donev

Rehearsal Photos by Simeon Lyutakov