KING LEAR

King Lear
by William Shakespeare

Bulgarian Verse Translation by Valeri Petrov
Adapted & Directed by Javor Gardev
Stage and Costume design by Nikola Toromanov
Music by Kalin Nikolov

Cast
Naum Shopov, Maria Kavardzhikova, Zhoreta Nikolova, Marta Kondova, Julian Vergov, Josif Shamli, Deyan Donkov, Valentin Ganev, Ivan Radoev, Vladimir Alexandrov, Valeri Yordanov, Zahary Baharov, Kalin Yavorov, Marin Yanev, Hristo Cheshmedzhiev, Stoyan Pepelanov, Lidiya Indzhova, Nikolina Yancheva, Blagovesta Stankova, Sava Dragunchev, Boyan Mladenov, Hristo Terziev, Alexander Kadiev, Stanislav Ganchev, Krum Necov, Ivan Georgiev, Bogomila Nikolova, Ivaylo Spasimirov, Borislav Vezhenov, Ulyana Chan, Iliana Kodzhabasheva, Sofia Bobcheva, Emanuela Elenova, Alexander Stefanovski

Produced by The National Theatre of Bulgaria, Sofia, 2006

Photos by Bistra Boshnakova

Photos by Ivo Hajimishev

Naum Shopov’s Poster Photo by Pavel Chervenkov